Računovodske storitve

Več o tem

- Vodenje poslovnih knjig
- Izdelava zaključnih računov
- Za s.p., d.o.o., društva, zavode

DOB INŽENIRING RAČUNOVODSKE STORITVE - SEDANJOST JE ŽE JUTRI PRETEKLOST – MI SMO ZAZRTI V PRIHODNOST

Davčno in poslovno svetovanje

Več o tem

- Izračuni davčnih obremenitev
- Koncept optimizacije davčnih bremen
- Organizacijske rešitve in poslovni modeli
- Svetovanje za hotelirje in gostince

DOB INŽENIRING SVETOVANJE - DOBRE REŠITVE – Z VAMI DO URESNIČITVE VAŠIH VIZIJ IN CILJEV

Projektiranje

Več o tem

- Izdelava projektov CESTNE IN OSTALE ZUNANJE RAZSVETLJAVE
- Projektiranje zunanjih električnih postrojev 1kV do 20kV
- Meritve osvetljenosti cest in drugih javnih površin

SVETLOBA NAJ BO V KORIST ČLOVEKU IN NE V BREME NARAVI